Składka uczestnika

Składka członkowska dla niepełnoletnich uczestników treningów w TS Polonia Poznań wynosi 50zł.

Wpłat należy dokonywać do 15 dnia bieżącego miesiąca na konto klubu

 51 1600 1462 1831 4804 8000 0001

tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko uczestnika rocznik, miesiąc.

W przypadku płatności gotówką, należność można uregulować u klubowego skarbnika przyjmującego wpłaty we wtorki oraz czwartki w biurze klubu od 17:30 do 19:00.

Dane do przelewu: TS Polonia Poznań, ul. Harcerska 5, 61-011 Poznań

 

                                                   Druk do przelewu