Klub STU

Klub „STU” to wieloletni projekt który ma na celu powiązanie profesjonalnego zarządzania klubem z biznesem.

Pomysł Klubu STU powstał kilka miesięcy temu podczas spotkań ze sponsorami oraz osobami chcącymi wspierać Stowarzyszenie o prawie stuletniej tradycji. Aby prężnie rozwijać Klub Sportowy obraliśmy kilka kierunków:

szkolenie młodzieży,

podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej

współpraca z samorządami,

rozwój piłki kobiecej,

przywrócenie silnej drużyny męskiej,

promocja sponsorów oraz wspólne wypracowywanie korzyści ekonomicznych.

Czym jest Klub Stu?

  • To nawiązanie do długoletniej tradycji sportowej.
  • To połączenie prostych form wsparcia finansowego Klubu z działalnością statutową.
  • To otwarcie na biznes, partnerów oraz pomysły które wspólnie chcemy realizować.
  • To tworzenie silnych fundamentów organizacyjnych i ekonomicznych Klubu.
  • To skupienie członków którzy chcą tworzyć wizerunek Polonii Poznań.

Dla kogo jest Klub STU?

Do Klubu STU mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej i wpłaceniu pierwszej składki. Uczestnictwo w programie Klub STU to dobrowolna
 i świadoma chęć pomocy i wsparcia rozwoju rzecz Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań.

Jakie są cele?

Celem powołania Klubu STU jest wspieranie klubu sportowego TS Polonia Poznań, w osiąganiu sukcesów i rozwijaniu sportu.

Jak członkowie wspierają klub?

Członek Klubu STU deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji członkowskiej kwotę, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 złotych.

Gdzie można wpłacać zadeklarowaną kwotę?

Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto klubu

51 1600 1462 1831 4804 8000 0001

TS Polonia Poznań ul. Harcerska 5, 61-011 Poznań

 wpisując w tytule przelewu: „darowizna KLUB STU”.

Ponadto wpłat można dokonywać gotówką  w siedzibie klubu.

Regulamin Kubu „STU”

Darczyńcy