Dokumenty

Poniżej znajdują się dokumenty do wglądu społeczności klubowej.

 1. Statut stowarzyszenia.
 2. Deklaracja członkowska
  dla nowych członków stowarzyszenia.
 3. Deklaracja uczestnika niepełnoletniego
  jest skierowana do nowych zawodników poniżej 18 roku życia chcących rozpocząć treningu w naszym klubie.
 4. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Uchwała o wyborze reprezentacji.
 6. Regulamin Klub STU
 7. Deklaracja Klub STU
 8. Sprawozdanie z działalności za rok 2017
 9. Sprawozdanie z działalności za rok 2018