Dokumenty

Poniżej znajdują się dokumenty do wglądu społeczności klubowej.

  1. Statut stowarzyszenia.
  2. Deklaracja członkowska dla nowych członków stowarzyszenia.
  3. Deklaracja uczestnika niepełnoletniego jest skierowana do nowych zawodników poniżej 18 roku życia chcących rozpocząć treningu w naszym klubie.
  4. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków.
  5. Uchwała o wyborze reprezentacji.