Dokumenty

Poniżej znajdują się dokumenty do wglądu społeczności klubowej.

„Deklaracje uczestnika niepełnoletniego” jest skierowana do nowych zawodników poniżej 18 roku życia chcących rozpocząć treningu w naszym klubie.