Polonia powoli wychodzi z kryzysu

22 sierpnia odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie członków Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań. 

W spotkaniu udział wzięło niespełna 30 członków klubu, którzy na samym początku zmienili porządek obrad i usunęli punkt dotyczący głosowania nad upadłością Towarzystwa. W trakcie spotkania nie dokonano także wyboru nowego Prezesa.

Jeszcze przed spotkaniem z funkcji Wiceprezesa Zarządu zrezygnował Konrad Kowalski. W skład Zarządu weszła natomiast Zuzanna Filipiak. Z członkostwa w Stowarzyszeniu zrezygnowała także większość reprezentantów sekcji męskiej.

Na 12 września wyznaczono termin kolejnego Walnego Zebrania, podczas którego wybrany zostanie nowy Zarząd TS Polonia Poznań.

Aktualnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi sponsorami oraz władzami miasta. Obecny Zarząd wraz z członkami klubu prowadzi działania zmierzające do restrukturyzacji długu oraz pozyskuje środki na bieżące funkcjonowanie zespołu.

Polonia powoli wychodzi z kryzysu organizacyjnego. Decydująca dla przyszłości Towarzystwa będzie pierwsza połowa września.