Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TS Polonia wybrano nowe władze.

Połowicznym sukcesem można uznać kwietniowe Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego dokonano kooptacji członków zarządu. Niestety nadal nie ma kandydata na stanowisko Prezesa, jednak Klub zyskał 2 nowych członków zarządu, którzy wspomogą stowarzyszenie w jego działalności.

Również skład komisji rewizyjnej uległ rozszerzeniu o nowych członków.

Informacje o obecnych władzach znajdują się na stronie.