Prezes Maciej Wąsikiewicz złożył rezygnację

W dniu dzisiejszym Zarząd TS Polonia Poznań przyjął rezygnację Macieja Wąsikiewicza ze stanowiska Prezesa.

Oświadczenie Prezesa Macieja Wąsikiewicza.

Uprzejmie informuję,  składam rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu  Klubu Sportowego TS  „Polonia”  w Poznaniu. Powody tej decyzji są wieloaspektowe, a sama myśl o niej dojrzewała od kilku miesięcy. Poza względami natury zdrowotnej przyczyną rezygnacji są powody osobiste oraz impas w dalszej działalności klubu. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest moja rezygnacja. Tak jak dla dobra TS Polonia znalazłem się na czele Zarządu, tak dla tej samej wartości odchodzę. Uważam, że nie zawsze byłem dostatecznie stanowczy, aby pokazywać i eliminować postawy, zachowania i przyzwyczajenia, które stanowią obciążenia dla sekcji i klubu oraz nie pozwalają zrobić zdecydowanego kroku w przód. Odchodzę jednak z podniesioną głową. Przez czas mojej kadencji udało się zorganizować wiele ciekawych przedsięwzięć wzorowanych na klubach grających w najwyższych klasach rozgrywkowych: po raz pierwszy Klub opracował profesjonalną ofertę marketingową i aktywnie wyszedł do sponsorów, wdrożono programy marketingowe dla kibiców, zorganizowano wiele turniejów i akcji popularyzujących piłkę wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Poznań Wschód i okolic, a dzięki podjęciu współpracy z mediami, Radą Osiedla i Miastem Poznań o Polonii znów usłyszeli kibice piłkarscy w całym kraju. Przez ponad 24 miesięczny okres  czasu, Zarząd TS Polonii wraz ze mną na czele działał w pełni społecznie, kosztem swoich wyrzeczeń osobistych i poświęconego czasu prywatnego na rzecz klubu i obowiązków  statutowych stowarzyszenia. Ta trudna rola, to nie tylko pasmo sukcesów, lecz także wielu problemów, z którymi przychodziło nam się borykać i rozwiązywać w codziennej działalności. Jednakże wdrażanie długofalowej strategii funkcjonowania Klubu, opartej na pracy z młodzieżą oraz dopasowywaniem oferty marketingowej do potrzeb lokalnych dawało nadzieję na dalszą poprawę sytuacji i pozwalało z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przejmując władzę w Klubie byliśmy świadomi zastanych realiów  i wiążącego się z tym ryzyka. Ten Zarząd je podjął. Historia, mieszkańcy miasta i dzielnicy, zawodnicy i zawodniczki oraz kibice ocenią nas z perspektywy czasu w roli osób stojących na czele TS Polonia. Teraz czas na nowych ludzi. Wierzę, że te zmiany wyjdą na dobre dla Klubu z tradycjami i Polonia będzie dumnie i w chwale świętować 100 lecie. Ze swej strony z oddaniem deklaruję swoją dalszą pomoc i współpracę z następcami. Podczas tego okresu dane mi było poznać wielu wspaniałych, autentycznie oddanych Klubowi ludzi i przekonać się, na kogo można liczyć w mozolnej poprawie funkcjonowania klubu.
Za trud oraz poświęcony czas dziękuję wszystkim: członkom Zarządu, piłkarkom, piłkarzom, trenerom, przyjaciołom Klubu a przede wszystkim Panu Ludwikowi Troińskiemu z Rady Osiedla, Pani Dyrektor WS Ewie Bąk, WZPN, PZPN ,Miastu Poznań i Radnym Rady Miasta za podejmowanie pozytywnych uchwał dotyczących sportu, sponsorom, kibicom, rodzicom zawodników i wszystkim którzy byli przy klubie przez ten czas.

Życzę Polonii Poznań sukcesów organizacyjnych i sportowych.

Ze sportowym pozdrowieniem
Maciej Wąsikiewicz