Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Sportowego Polonia Poznań

Zarząd TS Polonia Poznań w Poznaniu zawiadamia o  zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 07 grudnia 2018 roku o godzinie 17.30 w pierwszym terminie lub zgodnie z paragrafem 29 statutu TS Polonia Poznań „w razie braku odpowiedniej ilości członków zwołuje się w pół godziny później drugie zebranie, którego uchwały są prawomocne bez względu na ilość członków”, tj. o godzinie 18.00.

Zebranie odbędzie się  Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu ul. Harcerska 3.