Prezydent Jaśkowiak w koszulce Polonii!!!

Podczas rozmów prezydenta z mieszkańcami, Zarząd Klubu Polonia mógł podziękować osobiście za wsparcie jednego z najstarszych poznańskich klubów. Miasto jest obecnie największym sponsorem sekcji sportowych TS Polonii. Dzięki dotacjom pozyskiwanym w drodze konkursów ogólnomiejskich Klub może realizować zadania statutowe w dziedzinie kultury fizycznej. Wsparcie inicjatyw podejmowanych przez Klub wspomaga rozwój piłki kobiecej i męskiej na osiedlu Główna, co ku miłemu zaskoczeniu Zarządu zostało zauważone i docenione przez władze Poznania.

Zarząd Polonii Poznań chcąc wyrazić podziękowanie za dotychczasowe dobre relacje na linii Klub – Miasto postanowił podziękować osobiście podczas otwartego spotkania Prezydenta z mieszkańcami przekazując oficjalną koszulkę meczową.