Konkurs na okrzyk przedmeczowy. Ciekawe nagrody!!!

Regulamin konkursu:

1. Konkurs trwa od 13 do 20 grudnia.
2. Propozycję okrzyku przedmeczowego można przesyłać drogą mailową na adres: p.tyl@tspolonia.pl lub podać trenerowi podczas zajęć.
3. Hasło ma być związane z Klubem Polonia.
4. Hasło powinno zawierać od 30 do 230 znaków.
5. Konkurs jest przeznaczony dla zawodników niepełnoletnich.
6. Nagrody otrzyma 5 finalistów.

Nagrody funduje Hurtownia Diki